بازدید مشاور عالی و بازرس ویژه مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر و مدیرکل حسابرسی و کنترل های داخلی سازمان اقتصادی کوثر از نیروگاه زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق کوثر، روز چهارشنبه مورخ 1401/07/20 آقایان: مهدی واصفی "مشاور عالی و بازرس ویژه مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر" ، محسن رحیمی " مدیرکل حسابرسی و کنترل های داخلی سازمان اقتصادی کوثر" و هادی جیرودی" کارشناس ارشد حسابرسی سازمان اقتصادی کوثر" با حضور در مجموعه نیروگاه زاگرس کوثر ضمن بازدید از این مجموعه از واحد های مختلف نیروگاه بازدید نموده و در خصوص آخرین وضعیت تولید و طرح توسعه نیروگاه با مدیران ارشد نیروگاه جلساتی را برگزار نمودند.

در ابتدای این بازدید که با برگزاری جلسه ی مشترک آغاز گردید ابتدا دکتر عظیم اعتمادی مدیرعامل شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر توضیحاتی را پیرامون  وضعیت تولید نیروگاه و همچنین  اقدامات انجام شده در خصوص شروع پروژه سیکل ترکیبی را ارائه نمودند.
در ادامه  حاضرین در جلسه، در بازدید میدانی از بخش های مختلف نیروگاه و دیدار سرزده و صمیمانه با پرسنل واحد های مختلف، ضمن تقدیر و تشکر از تلاش ها و زحمات پرسنل نیروگاه زاگرس کوثر دقایقی را به صحبت با پرسنل و آشنایی با نحوه کار افراد در حوزه های کاری و تخصصی ایشان پرداختند.

 

 

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید