طرح توسعه سیکل ترکیبی نیروگاه زاگرس کوثر

نیروگاه در حال حاضر شامل ۴ واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی با راندمان حدود ۳۲ درصد می‌باشد. بر اساس الزامات زیست محیطی و همچنین الزام به افزایش راندمان و بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف سوخت مطابق مصوبه شورای محترم اقتصاد این نیروگاه می‌بایست به نیروگاه سیکل ترکیبی با افزایش راندمان حداقل ۱۴ درصد از طریق سرمایه‌گذاری تبدیل گردد. از این‌رو بعنوان طرح توسعه، ساخت دو واحد بخش بخار که بدون مصرف سوخت و صرفا با استفاده از بازیابی حرارت گازهای خروجی از اگزوز واحدهای گازی موجود هر یک به ظرفیت حداقل ۱۶۰ مگاوات در دست اقدام می‌باشد. این طرح مشمول افزایش راندمان و تولید قابل ملاحظه نیروگاه به میزان حداقل ۳۲۰ مگاوات بدون مصرف سوخت و صرفه‌جویی عمده در مصرف سوخت به ازا تولید معادل در نقاط دیگر می‌شود.
 

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید