افزايش توان در زمان اوج بار با مديريت بهينه دماي ورودي به توربين گاز (EMS)

مدیر دفتر فنی و مهندسی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر اظهار داشت: طرح افزایش توان EMS توسط شرکت مپنا بر روی واحد های 1،3،4 نیروگاه زاگرش کوثر در حال اجرا می باشد و با انجام این طرح توان کلی تولید به میزان 12 مگاوات افزایش می یابد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، مهندس میثم عباسی گفت: با اجرای اين طرح می توان در زمان پيك شبكه به افزايش تواني حدود 3 مگاوات برای هر واحد دست پيدا كرد و به همين نسبت افزايش تواني حدود نصف اين مقدار در سيكل تركيبي يعني حدود 9 مگاوات در يك بلوك حاصل ميشود. در حال حاضر این طرح افزایش توان واحد های نیروگاه زاگرس در حال تست نهایی بوده و پایداری شبکه سراسری برق در پیک مصرف تابستان می باشد.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید