آمادگی نیروگاه زاگرس کوثر برای ورود به پیک مصرف برق تابستان

با آمادگی کامل و استفاده از تمام توان خود به استقبال فصل تابستان می رویم.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و تعمیرات دوره ای منظم انجام شده توسط همکاران این شرکت در 6 ماهه اخیر، آمادگی این را داریم تا در فصل تابستان با حداکثر توان برق به شبکه تزریق نماییم.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، روح اله گرامی با بیان این موضوع که با برنامه ریزی های قبلی صورت گرفته در خصوص ورود به پیک مصرف برق صورت گرفته و با فراهم نمودن قطعات اساسی مورد نیاز فصل گرم آماده عبور از پیک مصرف تابستان می باشیم.
ایشان همچنین نقش مردم و همراهی تمامی دستگاههای اجرایی در راستای رعایت الگوهای مدیریت مصرف برق را مهم دانست که این امر می تواند این شرکت را در تامین برق پایدار و خدمت رسانی بهینه به مشترکان یاری رساند.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید