رکورد تولید انرژی نیروگاه زاگرس کوثر در بهمن ماه 1400 نسبت به ماه مشابه در کل سنوات تولید شکسته شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، مجموع انرژی خالص تولید شده در نیروگاه زاگرس به میزان 254 هزار و 244 کیلوات ساعت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.3 درصد و نسبت به انرژی پیش بینی تعهدی سالانه نیروگاه طبق برنامه بودجه 108 درصد افزایش داشته است.

 این موفقیت با توجه به دشواری و حساسیت بسیار زیاد نگهداری و بهره‌برداری از واحدها و با وجود همه محدودیت‌ها و چالش‌های موجود به‌ویژه در شرایط سخت مقابله با ویروس کرونا، با همدلی و تلاش جهادی و شبانه‌روزی کارکنان، بهره برداری و تعمیرات مناسب و به موقع و همچنین محدودیت های سوخت مایع و عدم تخصیص مناسب سهمیه سوخت گاز حاصل شد.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید