استارت تعمیرات اساسی 66000 ساعته واحد شماره 3 نیروگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، روز چهارشنبه مورخ 22 بهمن 1399 واحد 3 نیروگاه زاگرس کوثر با هماهنگی مرکز کنترل دیسپاچینگ برای تعمیرات اساسی 66000 ساعته از مدار خارج گردید.

شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران پیمانکاری اورهال واحد 3 نیروگاه را برعهده دارد .

 

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید