بازدید مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی از روند اورهال واحد 2 نیروگاه زاگرس کوثر

مهندس عبدالرسوال پیشاهنگ مدیریت محترم شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران از نیروگاه زاگرس کوثر بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، روز چهارشنبه مورخ 24 دی ماه 1399 جناب آقای مهندس عبدالرسول پیش آهنگ مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران برای بررسی روند اورهال واحد 2  از نیروگاه بازدیدی داشتند که به همین منظور جلسه ای در محل سالن جلسات سردار قاسم سلیمانی نیروگاه با حضور دکتر جعفری مدیرعامل شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر و همچنین مهندس روح اله گرامی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر به همراه معاونین و مدیران شرکت برگزار شد.
پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، مدیر عامل نیروگاه ضمن خیر مقدم به  مدیرعامل محترم شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، خلاصه ای از فعالیتهای صورت گرفته را ارائه داد و طرفین به بحث و گفتگو در خصوص روند تعمیرات پرداختند و تصمیماتی نیز در خصوص ادامه  برنامه تعمیرات در راستای اتمام اورهال و راه اندازی هرچه سریعتر این واحد اخذ گردید.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید