بازدید معاون راهبری شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي از نیروگاه زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، روز چهارشنبه مورخ 28 آبان 1399 ناصر اسکندری معاون راهبردی شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي از نیروگاه زاگرس کوثر بازدید و پیرامون مسائل نیروگاه با مدیرعامل و مدیران نیروگاه به بحث و گفتگو پرداختند.

در این بازدید روح اله گرامی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر ، توضیحاتی در خصوص زمان شروع و پایان اورهال و همچنین نحوه انجام برنامه تعمیرات ارائه نمودند. در ادامه نیز دکتر جعفری اناری مدیرعامل شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (مالک) به بحث در خصوص طلب های نیروگاه از  شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي و همچنین موضوع راه اندازی بخش های سیکل ترکیبی با این با مهندس اسکندری به بحث و گفت و گو پرداختند.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید