ثبت رکوردی جدید در زمینه آمادگی و تولید انرژی در سال 1399 توسط پرسنل نیروگاه زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر در سال مالی 99-1398 با همت تمامی پرسنل، موفق به تولید 2725250 کیلو وات انرژی و تزریق به شبکه سراسری گردید. این مهم در حالی  4.8% بیشتر از پیش بینی تولید سال جاری صورت پذیرفته است که هنوز یک ماه تا پایان سال مالی شرکت باقی مانده است.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید