کسب رتبه اول شاخص آمادگی در سال 1398

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، به حول و قوه الهی و با کوشش تمامی همکاران وطیفه شناس، نیروگاه زاگرس کوثر موفق شد در سال 1398 در شاخص "آمادگی" بعنوان یکی از مهمترین شاخص های مدیریت شبکه برق ایران همانند سال های 96و97 برای سومین سال متوالی مقام اول در بین تمام نیروگاه های غیرآبی ایران را کسب نماید.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید