شکستن رکورد ثبت آمادگی سالیانه در نیروگاه زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، به حول و قوه الهی وبا زحمات تمامی همکاران وظیفه شناس ، نیروگاه زاگرس کوثرموفق شد رکورد ثبت آمادگی به میزان 874/647/4 مگاوات ساعت را در سال 98 به ثبت برساند. این تعداد بالاترین رکورد ثبت آمادگی در سال های گذشته از بدو تأسیس و راه اندازی نیروگاه بوده است.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید