رکوردشکنی تولید و ثبت آمادگی واحدهای نیروگاه زاگرس کوثر در اسفند ماه 1398

بنابه گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر با همت تمامی پرسنل خود موفق به کسب دستاوردهای ذیل در اسفند ماه 1398 گردید:

 

  • افزایش 1.3% تولید نسبت به اسفند 97
  • افزایش 22.1% تولید نسبت به پیش بینی تولید اسفند 98
  • افزایش 0.1 % آمادگی نسبت به اسفند سال 97
  • کسب عناوین برتر در شاخص های مرتبط با نیروگاه در شاخص خدمات جانبی ( کنترل فرکانس و آمادگی) در بین تمامی نیروگاه ها در گزارش منتشر شده پاییز 98
  • افزایش 2.9% آمادگی نسبت به پیش بینی آمادگی اسفند 98
  • ثبت رکورد بیشترین آمادگی تولید قابل استحصال در اسفند 98 به نسبت مدت مشابه سنوات گذشته.

 

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید