كسب ركورد بیشترین ثبت آمادگي واحدها در بهمن 98

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، به حول و قوه الهی و تلاش شبانه روزی پرسنل شرکت،  نیروگاه زاگرس کوثر موفق شد از  بهترین عملکرد میزان آمادگی در ماه های گذشته (از بدو تاسیس نیروگاه)  که مربوط به بهمن 1397 به میزان 411969 مگاوات ساعت بود عبور کرده و رکورد جدید 414227 مگاوات ساعت در بهمن 1398 را به ثبت برساند. این موفقیت را به تمام همکاران محترم تبریک عرض می نمائیم.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید