رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی به مناسبت هفته بسیج سازندگی با حضور فرمانده سپاه نبی اکرم(ص) کرمانشاه و بسیجیان نیروگاه زاگرس کوثر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، روز سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی به مناسبت هفته بسیج سازندگی با حضور  فرمانده سپاه نبی اکرم(ص) کرمانشاه و بسیجاین نیروگاه زاگرس کوثر برگزار شد.

 

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید