بازدید مهندس طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، جناب آقای مهندس طرز طلب مدیرعامل محترم شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به همراه جناب آقای مهندس احمد صفری نماینده مردم محترم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی

و جناب آقای مهندس مهرداد مدیرکل محترم دفتر پشتیبانی، فنی و تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در روز دوشنبه 18/03/1398 از نیروگاه زاگرس کوثر بازدید بعمل آوردند. در این بازدید مهندس حیدر عباسی مدیرعامل نیروگاه ضمن تشریح وضعیت آمادگی کامل واحدهای نیروگاه جهت تولید در پیک بار امسال با اشاره به پیشرفت پروژه نصب و راه اندازی سیستم مدیا در واحدهای یک و دو ابراز امیدواری کرد، این پروژه با افزایش حدود 15% تولید در واحدهای یاد شده سهم قابل توجهی در تولید و گذر از پیک امسال ایفا نماید. در پایان از مراحل نصب و راه اندازی پروژه مذکور بازدید بعمل آمد .

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید