بازدید مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر همزمان با تحویل سال نو

همزمان با تحویل سال 1398 هجری شمسی مهندس حیدر عباسی؛ مدیر عامل شرکت با حضور در نیروگاه، ضمن دیدار با همکاران محترم شیفت ( بهره برداری، حراست، ایمنی، خدمات و سوخت)، اظهار نمود: انشاالله سال جدید همراه با سلامتی و سربلندی برای همه همکاران بوده و شاهد موفقیت های بیشتر شرکت در اهداف تعیین شده باشیم.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید