بازدید مهندس حائری، معاون محترم وزیر از نیروگاه زاگرس کوثر

معاون محترم وزیر نیرو در امور برق و انرژی روز شنبه 97/06/10 در بازدیدی که از نیروگاه زاگرس کوثر داشتند ، از نزدیک در جریان فعالیتها ، توانمندیها و رتبه های کسب شده شرکت قرارگرفتند.

در جریان این بازدید و در نشست صمیمانه ای که با حضور آقای مهندس صفری نماینده مردم محترم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ، آقای مهندس اسدی مدیر عامل برق منطقه ای غرب و مدیران عامل شرکت های تولید و مدیریت نیروگاه برگزار شد ، موضوع طرح توسعه نیروگاه مطرح و ایشان ضمن قول تامین اعتبار اولیه نیروگاه برای بانک عامل جهت شروع فعالیت اجرایی طرح توسعه ، بر حمایت همه جانبه از این پروژه ملی تاکید نمودند.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید