مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل نیروگاه زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل نیروگاه زاگرس کوثر صبح روز چهارشنبه مورخ 28/04/96 با حضور معاونت محترم توسعه منابع و پشتیبانی، معاونت محترم برنامه ریزی و اقتصادی ، مدیر کل محترم حراست سازمان اقتصادی کوثر، هیأت مدیره پیشین نیروگاه زاگرس کوثر و جمعی از مدیران و  سرپرستان نیروگاه برگزار گردید.
در این مراسم با صدور حکمی ، جناب آقای مهندس محمد رستمی به عنوان مدیر عامل جدید نیروگاه منصوب و از تلاش های مهندس مجتبی رستمی مدیر عامل پیشین تشکر و قدردانی صمیمانه بعمل آمد.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید