برگزاری دوره آموزشی باطری شارژرها در نیروگاه زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، دوره آموزشی (( باطری شارژرها )) توسط استاد احمد ممیوند برای آموزش پرسنل  گروه الکتریک نیروگاه در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 6 و 7 آذر ماه برگزار گردید. 

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید