بازدید دانشجویان رشته مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه از نیروگاه زاگرس کوثر

در قالب بازدید استاد محور  ۱۹ نفر از دانشجویان رشته مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه از نیروگاه زاگرس کوثر بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، مطابق با هماهنگی های بعمل آمده انجمن علمی گروه مکانیک دانشگاه رازی با واحد روابط عمومی نیروگاه زاگرس کوثر، 19 نفر از دانشجویان گروه مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه "در قالب بازدید استاد محور"  در تاریخ 24 مهر ماه از قسمت های مختلف نیروگاه زاگرس کوثر بازدید نمودند.

در طی این بازدید دانشجویان همراه با اساتید راهبر دکتر پاکنژاد ، با مسئولان نیروگاه زاگرس کوثر دیدار و مراحل تولید برق را از نزدیک مشاهده نمودند.

در این بازدید دکتر محمدمهدی امیری رئیس اداره فنی و مهندسی مکانیک نیروگاه، در خصوص نحوه عملکرد توریبن توضیحاتی ارائه داد.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید