دوره آشنایی با فرهنگ سازمانی در نیروگاه زاگرس کوثر برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، دوره آشنایی با فرهنگ سازمانی طی 4 روز و در دو گروه برای مدیران و روسای ادارت نیروگاه برگزار گردید.

تدریس این دوره را که در سالن جلسات شهید سلیمانی نیروگاه برگزار شد را دکتر سید فرهاد حسینی بر عهده داشتند.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید