برگزاری دوره مبارزه با پولشویی در شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر

در راستای توسعه سازوکارهای شفاف‏سازی فعالیت‏های عملیاتی و مالی، ارتقای سلامت نظام اداری و پیشگیری از فساد، به عنوان محورهای راهبردی و مورد تأکید هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، آموزش‏هایی در زمینه مبارزه با پولشویی در روز چهارشنبه مورخ 99/05/30، با تدریس جناب آقای دکتر چاله چاله در سالن جلسات نیروگاه برگزار شد.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید