مسئول روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر بعنوان کارگر نمونه استان کرمانشاه انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، مراسم تجلیل از کارگران نمونه صنایع استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۳ روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت در خانه صنعت و معدن کرمانشاه برگزار گردید. در این مراسم که با حضور دکتر صحرایی استاندار کرمانشاه و سردار قنبری جانشین سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه برگزار شد از سید محمد صادق پارسامقدم ( مسئول روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر) بعنوان یکی از کارگران نمونه استان کرمانشاه تجلیل بعمل آمد. مراسم انتخاب کارگر نمونه استان هر ساله در ۱۱ اردیبهشت توسط خانه صنعت، معدن و تجارت استان و با همکاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار می گردد و از کارگران نمونه صنایع استان کرمانشاه تجلیل بعمل می آید.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید