بازدید مدیرکل حراست سازمان اقتصادی کوثر از نیروگاه زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، روز یکشنبه مورخ 19 آذر 1402 آقای مجید زین‌العابدینی فرد مدیرکل حراست سازمان اقتصادی کوثر به همراه هیئت همراه و مدیران نیروگاه زاگرس کوثر از نیروگاه زاگرس کوثر  بازدید بعمل آوردند.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید