بازدید میدانی دکتر اعتمادی از وضعیت تولید و بهره برداری نیروگاه زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، روز دوشنه مورخ 1402/08/22 دکتر عظیم اعتمادی مدیرعامل نیروگاه زاگرس کوثر ضمن بازدید میدانی از بخش های مختلف نیروگاه، با حضور در سایت نیروگاه از نزدیک در جریان آخرین اقدامات انجام شده در خصوص امور تعمیراتی مربوط به واحد های 1 تا 4 نیروگاه قرار گرفتند.

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره نیروگاه زاگرس کوثر در این بازدید ضمن حضور در واحد های مختلف، با پرسنل نیروگاه دیدار صمیمانه ای داشتند و دقایقی به گفت و گو در خصوص شرایط پرسنل مجموعه پرداختند.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید