کاشت 60 اصله نهال کاج در نیروگاه زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت و به پیشنهاد مدیرعامل و هیأت مدیره شرکت، تعداد 60 اصله نهال کاج در محوطه نیروگاه زاگرس کوثر کاشته شد.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید