رکورد آمادگی تولید برق در نیروگاه زاگرس کوثر شکسته شد

نیروگاه زاگرس کوثر در بهار 1396 موفق به ثبت رکورد آمادگی تولید برق به میزان 1156249 مگاوات ساعت بر اساس صورتحساب بازار برق گردید.

که نسبت به مدت مشابه از زمان بدو تاسیس نیروگاه بی سابقه بوده است. با توجه به وضعیت شبکه برق سراسری و نیاز مبرم به حفظ آمادگی واحدها موفقیت کسب شده را به عنوان دستاوردی ارزشمند، به همکاران محترم تبریک عرض می نماییم.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید