برگزاری جلسه کارگروه تعالی سازمانی در شرکت مدیریت تولید برق زاگرس

برگزاری جلسه کارگروه تعالی سازمانی در شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر 

️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، جلسه کارگروه تعالی سازمانی در تاریخ 1402/08/03 با حضور مدیران و سایر اعضا تشکیل گردید . ️در این جلسه در خصوص خودارزیابی واحدهای منابع انسانی و بازرگانی جهت بررسی و بهبود مستمر توانمندی‌های کارکنان و ارزش های محوری ، معیارها و شاخص های برتر و همچنین ارزیابی مستمر فعالیت ها ، فرآیند ها و نتایج و نقاط ضعف و قوت فرآیندها در راستای اهداف سازمان برنامه‌ریزی شد.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید