بازدید مدیریت بانک سینا در غرب کشور از نیروگاه زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر؛ مدیریت بانک سینا در غرب کشور، به همراه جمعی از مدیران شعب بانک سینا در استان کرمانشاه روز سه شنبه مورخ 10 آبان 1401 با حضور در نیروگاه زاگرس کوثر، ضمن بازدید از این مجموعه، جلسه ای نیز با مدیرعامل و هیأت مدیره شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر برگزار نمودند.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید