دکتر حامد چاله چاله بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره شرکت منصوب شد

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، دکتر حامد چاله چاله بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره این شرکت منصوب شدند.

در مراسمی که در روز چهارشنبه 6 مهر 1401 در سالن جلسات نیروگاه زاگرس کوثربرگزار گردید، دکتر عظیم اعتمادی به نمایندگی از مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر حکم ایشان را اهدا نموده و برای ایشان در ادامه مسیر آرزوی موفقیت نمودند.

دکتر حامد چاله چاله دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی که در حال حاضر بعنوان مدیرمالی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر مشغول فعالیت می باشند و در سابقه فعالیت به مدت 6 سال بعنوان حسابر داخلی و حسابرس مستقل شرکتهای پتروشیمی را دارا می باشند.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید