برگزاری اولین جلسه آموزشی پرسنل خدمات نیروگاه زاگرس کوثر در سال 1401

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، پیرو هماهنگی های انجام شده با مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه روز چهارشنبه مورخ 1401/05/26یک دوره آموزشی بهداشتی جهت 8 نفر از پرسنل آبدارچی شرکت برگزار شد.
تدریس این دوره آموزشی را جناب آقای کیوان عبدی که کارشناس مسئول واحد سلامت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه می باشند بر عهده داشتند


.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید