بازدید مدیران منابع طبیعی استان کرمانشاه از نیروگاه زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، روز چهارشنبه مورخ ۱۸ خرداد ماه جمعی از مدیران منابع طبیعی استان کرمانشاه با حضور در نیروگاه زاگرس کوثر از وضعیت فضای سبز و باغ احداث شده در محل نیروگاه بازدید بعمل آوردند.
در ابتدای این جلسه که در سالن جلسات سردار سلیمانی نیروگاه برگزار شده بود در ابتدا مهندس محمدرضا صادقی "مدیر طرح توسعه نیروگاه" در خصوص وضعیت کلی نیروگاه، مساحت کلی زمین نیروگاه و فضایی که جهت احداث باغ و فضای سبز دیده شده به صحبت پرداختند. در ادامه مهندس پارسامقدم"رئیس اداره پشتیبانی شرکت" فایلی را که شامل اقدامات صورت گرفته در یکسال اخیر در خصوص توسعه فضای سبز نیروگاه بود را ارائه نمودند.
پس از اتمام توضیحات ارائه شده در خصوص وضعیت نیروگاه مهندس عبدالعلی جلیلیان رئیس اداره جنگلداری وجنگلکاری، دکتر علی حسن زاده رئیس اداره آموزش، ترویج ومشارکتهای مردمی، مهندس سیروس صفری رئیس روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه ضمن تحسین از اقدامات صورت گرفته در خصوص توسعه فضای سبز نیروگاه، اظهار داشتند از تمامی امکانات خود جهت ادامه روند فعلی توسعه فضای سبز نیروگاه استفاده خواهند کرد.
همچنین مصوب شد کارشناسان اداره منابع طبیعی راهکارهایی را در جهت از بین بردن علف های هرز موجود در قسمت های حساس نیروگاه ارائه نمایند.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید