توسعه ۵۰۰ درصدی فضای سبز نیروگاه در یکسال اخیر


رئیس اداره پشتیبانی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر اظهار داشت: در سال گذشته فضای سبز نیروگاه از ۲۰۰۰ متر به ۱۲۰۰۰ متر افزایش پیدا کرده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، مهندس پارسامقدم گفت: در سال گذشته با اصلاح زیر ساخت های مربوط به آبیاری فضای سبز و پیاده نمودن سیستم آبیاری مکانیزه توانستیم از ظرفیت پرسنل شاغل در واحد فضای سبز نیروگاه در بخش توسعه امور پشتیبانی استفاده نماییم.
وی با اشاره به این مهم که در یکسال اخیر بیش از ۵۰۰ اصله نهال مثمر در سطح نیروگاه کاشته شده است اظهار داشت که برای آبیاری این نهال ها از سیستم آبیاری قطره ای استفاده شده که باعث صرفه جویی ۶۰ درصدی در بحث آب مصرفی در بخش نگهداری فضای سبز نیروگاه شده است.
رئیس اداره پشتیبانی در ادامه با ذکر این موضوع که تمام اقدامات صورت گرفته با استفاده از پرسنل اداره پشتیبانی صورت پذیرفته اظهار داشت بدون نیاز به برون سپاری و با اسنفاده از توان پرسنل پشتیبانی توانستیم اقدامات اصولی مانند: تعویض چمن های سطح نیروگاه، احداث باغ کوثر، اصلاح زیرساخت آبیاری فضای سبز و باغ را انجام داده و در جهت زیباسازی فضای نیروگاه نیز اقدام به نصب دوعدد آب نما نمودیم.
مهندس پارسامقدم در پایان به این موضوع اشاره نمود که در جهت جلوگیری از برون سپاری فعالیتهای واحد نقلیه و همچنین صرفه جویی در هزینه های شرکت،مکانی جهت کارگاه و تعویض روغن و همچنین مکانی تحت عنوان کارواش احداث شده است

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید