نشست مشترک مدیر عامل و مسئول امور مالی نیروگاه با مدیر کل امور مالیاتی استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر در نشست مدیر عامل شرکت جناب آقای مهندس روح اله گرامی با جناب آقای عباسپور مدیر کل امور مالیاتی استان کرمانشاه درخصوص فرصت ها و تهدید های صنعت برق همفکری و بررسی صورت گرفت.

در حاشیه این دیدار ضمن بیان نقش فزاینده و موثر تولیدکنندگان انرژی در شرایط کنونی کشور، در راستای افزایش همکاری و تعاملات سازنده ی سازمان امور مالیاتی با صنایع مادر علی الخصوص تولیدکنندگان صنعت برق در استان کرمانشاه مذاکرات و هم اندیشی صورت پذیرفت و هر دو طرف برافزایش تعاملات فی مابین تأکید داشتند.

 

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید