از همکارانی که در ارزیابی شرکت در پنجمین جایزه ملی تعالی فعالیت داشتند تقدیر بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، در روز شنبه مورخ 18 اردیبهشت ماه 1400 طی مراسمی از همکارانی که در بحث ارزیابی شرکت در پنجمین دوره جایزه ملی تعالی حضور داشته و همکاری نمودند با اهدای لوح تقدیر، قدردانی بعمل آمد.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید