افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر ثبت گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر, مهندس روح اله گرامی مدیرعامل و نایب رئیس شرکت با اشاره به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت اظهار داشتند: به جهت اصلاح ساختار مالی, رقابت پذیری شرکت در صنعت و حفظ پتانسیل لازم برای تداوم فعالیت شرکت, سرمایه این شرکت معادل ۴۰۰ درصد افزایش یافت.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق زاگرس با اعلام اتمام مراحل قانونی ثبت افزایش سرمایه, افزود: افزایش سرمایه به مبلغ ۴۰۰۰ میلیون ریال شرکت از محل مطالبات حال شده شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامدار عمده) تامین گردید.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید