اتمام تعمیرات اساسی 66000 ساعته واحد 4 نیروگاه و اتصال به شبکه برق سراسری

واحد 4 گازی نیروگاه زاگرس کوثر کرمانشاه که به‌منظور انجام تعمیرات اساسی از مدار تولید خارج شده بود، پس از انجام تعمیرات لازم به شبکه سراسری برق پیوست.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، واحد 4 نیروگاه گازی زاگرس کوثر که پس از گذشت ساعت کارکردی معادل 66 هزار ساعت با هماهنگی مرکز کنترل دیسپاچینگ به منظور انجام اورهال از مدار خارج شده بود، پس از انجام کلیه فعالیتهای تعمیراتی با استفاده از توان و تخصص داخلی مطابق با استانداردهای سازنده با موفقیت به شبکه سراسری برق پیوست.