بازدید میدانی دکتر اعتمادی از وضعیت تولید و بهره برداری نیروگاه زاگرس کوثر​​​​​​​

گزارش تصویری بازدیدهای دوره ای واحد های 1 تا 4 نیروگاه زاگرس کوثر (مهر و آبان 1402)​​​​​​​

بازدید دانشجویان رشته مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه از نیروگاه زاگرس کوثر​​​​​​​

برگزاری مستمر جلسات تعالی سازمانی در سال 1402

آموزش اطفاء حریق به پرسنل واحد تعمیرات نیروگاه زاگرس کوثر​​​​​​​